hyք․ Երևան, Ն․ Ադոնցի 18/1, info@rayenergy.am

Ֆինանսավորում

RAY Energy-ն առաջարկում է արևային համակարգերի ձեռքբերման առավել շահավետ պայմաններ՝ կանխիկ, ապառիկ և լիզինգ տարբերակներով

Կանխիկ

Հաճախորդը վճարում է ամբողջ գումարը

Ապառիկ

Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի առաջատար բանկերի եւ վարկային
կազմակերպությունների հետ

Լիզինգ

5.000.000 դրամը գերազանցող արեւային համակարգերի համար

Պետության կողմից սուբսիդավորման հատուկ պայմաններ տան և բիզնեսի համար

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բնակիչների համար 0-5%

Սահմանամերձ բնակավայրեր՝ 0%
Գյուղական բնակավայրեր՝ 2 %
Ոչ սահմանամերձ քաղաքային բնակավայրեր՝ 3%
Երևան՝ 5 %

Տնտեսվարողների համար 0-7%

Գործունեության ոլորտներ

  • մշակող արդյունաբերություն
  • հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
    (բացառությամբ մետաղական հանքաքարի արդյունահանման)
  • տեղեկատվություն և կապ
  • շինարարություն
  • փոխադրում և պահեստային տնտեսություն
  • մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
  • կրթություն
  • առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

Մեր գործընկերները