hyք․ Երևան, Ն․ Ադոնցի 18/1, info@rayenergy.am

Մեր նախագծերը

Տարեկան խնայողություն՝ 1․659․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 33․100 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 28․700 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 743․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․800 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․800 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 1․600․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 29․000 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 25․200 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 513․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 10․270 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 8․930 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 355․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 7․100 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 424․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 8․000 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6․900 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 600․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․900 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․350 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 870․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 17․300 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 15․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 1․250․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 25․000 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 21․500 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 725․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․500 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․500 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 590․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․800 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․300 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 580․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․600 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․00 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 11․200․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 217․500 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 190․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 590․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․800 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․300 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 3․300․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 63․000 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 54․810 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 1.525.000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 30.900 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 26.500 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 625․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․800 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․300 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 580․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․600 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․092 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 713․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․268 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․413 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 386.400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 7.728 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6.723 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 326.000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 6.500 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 5.650 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 713․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․268 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․413 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 435․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 8․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 7․569 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 594․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․890 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․344 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 278․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 5․568 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 4․844 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 600․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 543․750 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 10․875 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 9․461 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 566․950 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․339 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 9․864 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 267․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 5․350 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 4․654 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 594․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․890 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․344 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 178․350 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 3.567 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 3․103 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 356․700 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 7․134 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6․206 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 435․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 8․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 7․569 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 185․600 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 3.712 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 3․229 կգ/տարի