hyք․ Երևան, Ն․ Ադոնցի 18/1, info@rayenergy.am

Մեր նախագծերը

Տարեկան խնայողություն՝ 58․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․600 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 11․200․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 217․500 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 190․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 3․300․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 63․000 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 54․810 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 1.525.000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 30.900 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 26.500 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 625․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․800 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․300 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 580․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․600 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․092 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 713․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․268 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․413 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 386.400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 7.728 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6.723 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 326.000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 6.500 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 5.650 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 713․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 14․268 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 12․413 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 435․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 8․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 7․569 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 594․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․890 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․344 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 278․400 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 5․568 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 4․844 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 600․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․000 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 543․750 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 10․875 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 9․461 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 566․950 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․339 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 9․864 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 267․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 5․350 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 4․654 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 594․500 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 11․890 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 10․344 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 178․350 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 3.567 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 3․103 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 356․700 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 7․134 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 6․206 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 435․000 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 8․700 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 7․569 կգ/տարի

Տարեկան խնայողություն՝ 185․600 դրամ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 3.712 կՎտ*ժ
Չարտանետված CO2 գազ՝ 3․229 կգ/տարի